Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku
KRS 0000270209
Strona główna

Wyniki zbiórki na cmentarzach w dniu Wszystkich ŚwiętychJak co roku w dniu Wszystkich Świętych kwestowano na rzecz hospicjum na cmentarzach w Szczecinku  oraz w innych gminach powiatu. I tak w Szczecinku uzbieraliśmy 45 597 zł a w Barwicach, Starym Chwalimiu, w Polnem i po mszach świętych w pobliżu kościołów zebrano 4 127 zł. Z kolei w gminie wiejskiej Szczecinek kwesta dała 4 385 zł i 2 funty.

Pieniądze zbierano także na cmentarzach w Dalęcinie, Gwdzie Wielkiej, Kusowie, Parsęcku, Sporem, Starym Wierzchowie, Wierzchowie, Wilczych Laskach i Żółtnicy. Z gminy Grzmiąca pochodzi 1 771 zł. W sumie więc w tym roku zebrano 59 016 zł.  W kweście wzięło czynny udział 120 pracowników organów samorzadów miejskiego, gminnych i powiatowego, pracownicy spółek miejskich i powiatowych oraz 60 wolontariuszy, uczniów szkół. Zarząd Stowarzyszenia podczas konferencji prasowej w dniu 7.listopada wszystkim tym osobom podziękował. Jak zwykle najwieksze słowa uznania skierował do wszystkich Ofiarodawców, których chęć do wspomagania budowy hospicjum nie maleje. Pieniądze z tegorocznej kwesty zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na prace wykończeniowe szczególnie na parterze budynku  przy ulicy Bukowej.

OSTATECZNY WYNIK ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU "HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE - POLA NADZIEI 2015 ”!

Zbiórka publiczna prowadzona była przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku. Przeprowadzono ją na podstawie zgłoszenia nr
2015/1322/OR zamieszczonego na portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Tegoroczny projekt realizowany był w okresie od marca do czerwca i obejmował akcję informacyjno-promocyjną w lokalnych mediach, spotkania edukacyjno-informacyjne realizatorów projektu z młodzieżą w szkołach oraz pozyskiwanie środków na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku.

Jednym z większych wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu była kwesta na ulicach Szczecinka, która odbyła się w dniu 15 kwietnia br. Wzięło w niej udział 300 wolontariuszy - uczniów szczecineckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, harcerze i zuchy z 13 Czarnego Szczepu, dzieci ze świetlicy środowiskowej Tratwa, Koniczynka i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W tym roku w realizację projektu włączyli się również  uczniowie i grono pedagogiczne szkół podstawowych nr 7, 6 i 1 w Szczecinku, pracownicy i podopieczni stowarzyszenia Atut.
Po raz kolejny akcja wykroczyła poza Szczecinek. W organizację zaangażowanych było 15 świetlic wiejskich oraz cztery parafie z gminy Biały Bór. Wolontariusze kwestowali też w szkołach podstawowych w Barwicach, Piaskach, Starym Chwalimiu oraz Zespole Szkół z Białego Boru i Barwic.

Dzięki hojności mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, wsparciu szkół i licznych partnerów Projektu udało nam się wspólnymi siłami pozyskać kwotę 26 396,63 zł.,  która przeznaczona będzie na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku.

Koszty przeprowadzenia tegorocznej akcji wyniosły 3 500,00 zł z czego 3 200,00 zł to koszty merytoryczne projektu, 300,00 zł przeznaczono na koszty administracyjne. 

Podobnie jak w latach ubiegłych zadanie współfinansowane było ze środków Powiatu Szczecineckiego.
Wszystkim, którzy włączyli się w realizację Projektu dziękujemy! 

Zachęcamy tez do przyłączenia się do grupy na facebooku (Pola Nadziei Szczecinek), gdzie na bieżąco informujemy o  akcji i innych wydarzeniach.
 

PODSUMOWANIE głównych zbiórek pieniężnych w roku 2014:
Pola Nadziei 16. kwietnia - 19 416,66 zł.
1% podatku dochodowego - 109 307,38 zł
Kwesta w dniu Wszystkich Świetych  63 910,16 zł. W samym tylko Szczecinku zebrano 46 134,35 zł. Wynik kwesty przeprowadzonej w Gminie Szczecinek to 2 890,98 zł. W Barwicach – 2 814,21 zł, w Białym Borze – 2 484,20 zł, a w Grzmiącej 1 812,98 zł. W parafii w Jeleninie wynik zbiórki wyniósł 200 zł, natomiast w trakcie kwesty przeprowadzonej w Złocieńcu osoby wspierające budowę szczecineckiego hospicjum ofiarowały 7 537,44 zł.

Razem więc udało się dzięki chojności mieszkańców Szczecinka i okolic oraz  sąsiednich powiatów 
 pozyskać z najwazniejszych zbiórek w tym roku kwotę bez mała 200 000 zł. Ile razem pozyskaliśmy i co za to zrobiliśmy przedstawimy w sprawozdaniu finansowym niebawem.
  KWESTA NA CMENTARZU 1.listopada


 W dniu 01 listopada, na terenie cmentarzy powiatu szczecineckiego i Złocieńca,  prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na  kontynuację prac związanych z budową hospicjum stacjonarnego w Szczecinku. Kwesta odbyła sie przy dużym zainteresowaniu i poparciu mieszkańców odwiedzajacych groby swoich bliskich. Pieniadze zbierali wolontariusze: poseł na Sejm RP, radni miejscy i powiatowi, włodarze miasta i powiatu, pracownicy samorządowi, szefowie i pracownicy spółek miejskich i powiatowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele , harcerze i młodzież szkolna. Środki pozyskane z tegorocznej zbiórki zostaną w całości przeznaczone na prace wykończeniowe w budynku hospicjum. 
OSTATECZNY WYNIK ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PROWADZONEJ W RAMACH PROJEKTU

„ HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE - POLA NADZIEI 2014 ”!

Zbiórka publiczna prowadzona była przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. im Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bukowej 85 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku. Przeprowadzono ją na podstawie decyzji nr 1/2014 starosty Powiatu Szczecineckiego z dnia 31 marca 2014 r.

Tegoroczny projekt realizowany był w okresie od marca do czerwca b.r. i obejmował akcję informacyjno-promocyjną w lokalnych mediach, spotkania edukacyjno-informacyjne członków hospicjum z młodzieżą w szkołach oraz pozyskiwanie środków na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku.

Największa zbiórka pieniędzy odbyła się na ulicach Szczecinka w dniu 16 kwietnia.  Uczestniczyło w niej 288 wolontariuszy uczniów szczecineckich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
harcerze i zuchy z 13 Czarnego Szczepu, dzieci ze świetlicy środowiskowej Tratwa, Koniczynka i TPD.

                                             

W tym roku w realizacje projektu włączyli się również  uczniowie i grono pedagogiczne szkoły podstawowej nr 7, 6 i 4 w Szczecinku, Barwicach, Piaskach, Starym Chwalimiu oraz Zespół Szkół z Łubowa i Barwic organizując na swoim terenie eventy połączone ze zbiórką pieniędzy.

Idea projektu Pola Nadziei w sposób szczególny integruje współpracę wielu organizacji, instytucji, przedsiębiorców, którzy swoją pracą, wkładem usługowym czy rzeczowym wspierają tę bardzo potrzebną w naszym środowisku inicjatywę.

                
Dzięki hojności mieszk
ańców Powiatu Szczecineckiego, wsparciu szkół i partnerów Projektu udało nam w tym roku się wspólnymi siłami pozyskać kwotę 19 416,66 zł. (w tym 681,94 zł. zbiórka w Czaplinku, powiat Drawski), która przeznaczona będzie na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku.

Koszty przeprowadzenia tegorocznej akcji wyniosły 3.487,00 zł z czego 3.187,00 zł objęły koszty merytoryczne projhttp://borniak.com/wp-content/uploads/2011/04/powiat-herb.jpgektu, 300,00 zł przeznaczono na koszty administracyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych zadanie współfinansowane było ze środków Powiatu Szczecineckiego.Wszystkim, którzy włączyli się w realizację Projektu dziękujemy!

Pola Nadziei po raz szósty w Szczecinku!

Pola Nadziei to kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych, którą 15 lat temu zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.

W Szczecinku Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje ją po raz szósty. Do tej pory w wyniku tej akcji udało się pozyskać 83 045,84 zł.

Wiosną, kiedy kwitną żonkile - międzynarodowy symbol nadziei, w Szczecinku i okolicznych gminach Powiatu Szczecineckiego kwestują wolontariusze. W tym roku w akcji organizowanej w naszym mieście weźmie udział ponad 300 uczniów szczecineckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w dniu 16 kwietnia b.r. od godziny 1000 do 1600 będą kwestować na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego.

W Szczecinku do akcji włączyły się  także szkoły podstawowe, które organizowały będą na swoim terenie drobne wydarzenia i zbiórki pieniędzy. W tym roku są z nami harcerze i zuchy z 13 Czarnego Szczepu, dzieci ze świetlicy środowiskowej Tratwa, Koniczynka i TPD.

Celem kampanii Pola Nadziei jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych i cierpiących. Poprzez prelekcje lekarzy i pielęgniarek w szkołach, organizowanie wydarzeń na terenie szkół dzieci i młodzież mają okazję zgłębić tematykę hospicyjną.

Pola Nadziei integrują współpracę wielu organizacji, instytucji, przedsiębiorców, którzy swoją pracą, wkładem usługowym czy rzeczowym wspierają tę bardzo potrzebną w naszym środowisku inicjatywę.

 


Zadanie współfinansowane jest ze środków  Powiatu Szczecineckiego!

  
 
W dniu 01 listopada 2013 roku, na terenie cmentarzy powiatu szczecineckiego i Złocieńca prowadzona była zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na  prowadzenie dalszych prac związanych z budową hospicjum stacjonarnego w Szczecinku. Znamy już efekty zbiórki.


więcej.....Znamy   wysokość kwoty jaką otrzyma hospicjum dzięki odpisowi 1% podatku za rok 2012

więcej...Dzięki hojności mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, wsparciu szkół i partnerów Projektu udało nam się pozyskać kwotę 16.010,92 zł., która przeznaczona będzie na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku.

więcej.....

 


 W dniu 18.02.2013 Zarząd Hospicjum Domowego im. Świętego Franciszka z Asyżu na Zebraniu Walnym przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2012.
więcej....                                                             


Znane są dokładne kwoty pieniędzy zebranych podczas kwest  na cmentarzach na terenie powiatu szczecineckiego i drawskiego na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Szczecinku 1.listopada 2012.

więcej... W dniu 01 listopada 2012 roku, na terenie cmentarzy: miasta Szczecinek, gminy Szczecinek oraz powiatu szczecineckiego, na mocy pozwoleń wydanych przez Urząd Miasta Szczecinek  i Starostwo Powiatowe w Szczecinku, przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy przeznaczoną na prowadzenie dalszych prac związanych z budową hospicjum stacjonarnego w Szczecinku 
 więcej...Znamy już ostateczny wynik zbiórki publicznej prowadzonej w ramach projektu „Pola Nadziei” w dniu 12.04.2012

więcej...

Strona główna
1% podatku
Stowarzyszenie
Jak pozyskujemy środki?
Galeria zdjęć
Kontakt
Napisali o nas
Wolontariat