Wynik zbiórki w czasie Pól Nadziei 2017

OSTATECZNY WYNIK ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PROWADZONEJ

NA RZECZ HOSPICJUM DOMOWEGO IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W SZCZECINKU

Zbiórka publiczna prowadzona była przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bukowej 85 we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku. Przeprowadzono ją na podstawie zgłoszenia nr 2017/1475/OR zamieszczonego na portalu zbiórek publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W tym roku po raz ósmy realizowano projekt Hospicjum to też życie – Pola Nadziei 2017. Działania podejmowane w ramach projektu obejmowały spotkania edukacyjno – informacyjne z młodzieżą w szkołach, pozyskiwanie środków na budowę hospicjum stacjonarnego w Szczecinku oraz akcję informacyjno-promocyjną w lokalnych mediach.
Jednym z wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu była kwesta na ulicach Szczecinka w dniu 22 kwietnia br, w której wzięło udział 181 wolontariuszy – uczniów szczecineckich szkół. Kweście towarzyszył wyjątkowy Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku.
W tym roku niezawodni okazali się uczniowie i grono pedagogiczne Szkół Podstawowych
4,6 i 7, którzy przeprowadzili w swych placówkach okolicznościowe wydarzenia połączone
ze zbiórką pieniędzy.
Po raz kolejny w zbiórkę zaangażowały się też instytucje, szkoły, organizacje
i mieszkańcy z Powiatu Szczecineckiego. Dzięki zaangażowaniu i hojności całej społeczności
lokalnej udało się w tym roku pozyskać 19 912,69 zł, które przeznaczone zostaną na
wyposażenie hospicjum stacjonarnego w Szczecinku.
Koszty przeprowadzenia tegorocznej zbiórki wyniosły 3 643 zł z czego 3 343 zł to koszty merytoryczne projektu, 300 zł przeznaczono na koszty administracyjne.
Dziękujemy wszystkim, którzy również w tym roku przyczynili się do sukcesu akcji!

Działania realizowane w ramach projektu Hospicjum to też życie- Pola Nadziei 2017
w Szczecinku współfinansowane były ze środków Miasta Szczecinek.