Do pobrania

Druki skierowań do pobrania przez pacjenta. Te trzy dokumenty stanowią całość, dodatkowo wymagana jest kserokopia dowodu osobistego, dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokumentacja medyczna(wypisy ze szpitala i badania dotyczące choroby zasadniczej).

Załącznik nr 1 -zgoda pacjenta

Skierowanie

ORZECZENIE LEKARSKIE