Jednostki chorobowe

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

I.  

Osoby dorosłe

Lp. Kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
1 B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2 C00-D48 Nowotwory
3 G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4 G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5 G35 Stwardnienie rozsiane
6 I42-I43 Kardiomiopatia
7 J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
8 L89 Owrzodzenie odleżynowe