Odprowadź 1% podatku

Do końca kwietnia każdego roku podczas składania zeznania podatkowego rocznego każdy z nas ma możliwość zaznaczenia w formularzu organizacji pożytku publicznego na rzecz której przekazane zostaną środki z Twojego podatku. Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS Hospicjum św. Franciszka z Asyżu.