Zarząd Stowarzyszenia

1. Ks. Marek Kowalewski – Prezes
2. Dr n. med. Dorota Szpernalowska – Skarbnik
3. Alicja Strzyżewska – Członek
4. Mgr piel. Grażyna Kuszmar – Członek
5. Mec. Czesław Podkowiak – Członek