94 712 79 00
664 485 242

Wymagane dokumenty

Wymienione trzy dokumenty stanowią całość, prosimy o ich przekazanie w komplecie.

Skierowanie

Orzeczenie lekarskie

Zgoda pacjenta

Do powyższych dokumentów należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu choroby i leczenia,

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem tel. 94 712 79 00, tel. kom. 664 485 242, lub osobiście. Ewentualnie, link do danych kontaktowych.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209