94 712 79 00
664 485 242

Realizowane projekty

W 2020 r. Stowarzyszenie Hospicjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Szczecinku zrealizowało następujące projekty:

1. „Pomocna dłoń” dofinansowany przez Powiat Szczecinecki w ramach otwartego konkursu ofert 2020 w wysokości 30.000,00 zł. Wartość projektu 33.432,10 zł;

2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu 56 078,20 zł;

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209