94 712 79 00
664 485 242

Wytyczne Ministra Zdrowia w sprawie odwiedzin chorych

Szanowni Państwo, przypominamy że nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, dlatego w trosce o naszych pacjentów oraz ich rodzin, bliskich, przyjaciół, w naszym hospicjum stosujemy wytyczne Ministra Zdrowia w sprawie odwiedzin chorych. Prosimy o zrozumienie i wzajemne wsparcie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Poniżej wytyczne:

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

  • na oddziałach szpitalnych,
  • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

  1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
  2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
  3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
  4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
  5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
  6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
  7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209