94 712 79 00
664 485 242

O nas

Dzięki zaangażowaniu i wyjątkowemu wysiłkowi wielu środowisk, samorządowców, mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecineckiego, okolicznych miejscowości, od 1 lipca 2018 r. w Szczecinku funkcjonuje Hospicjum im. Świętego Franciszka z Asyżu. Do placówki przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pobyt i opieka jest bezpłatna dla pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej, choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, stwardnienia rozsianego, kardiomiopatii, niewydolności oddechowej niesklasyfikowanej gdzie indziej, owrzodzenia odleżynowego.

Hospicjum wyposażone jest zgodnie z wytycznymi dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Pokoje urządzone zostały z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego rodziny w szczególnie trudnym czasie choroby. Placówka, obok opieki paliatywnej, zapewnia wsparcie psychologiczne, rehabilitację, wykwalifikowaną kadrę medyczną, pielęgniarską i duchową.

Zarząd Hospicjum dokłada wszelkiej staranności, by placówka świadczyła usługi na wysokim poziomie. Realizuje przedsięwzięcia promujące ideę hospicyjną, wolontariat, organizuje zbiórki publiczne, pozyskuje środki finansowe na rzecz funkcjonowania placówki. Niestety pozyskane fundusze, jak również te otrzymywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie wystarczają na zabezpieczenie wszystkich kosztów Hospicjum związanych z utrzymaniem obiektu, prowadzeniem działalności leczniczej, wynagrodzeniami. Dlatego korzystamy z różnych form wsparcia tj. nabory wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich, organizujemy zbiórki publiczne, przyjmujemy darowizny, pomoc od samorządów, instytucji publicznych, prywatnych podmiotów, osób fizycznych. Ta pomoc pozwala na funkcjonowanie placówki, przede wszystkim jako miejsca, w którym cierpiący człowiek i jego bliscy, otrzymują właściwe i komplementarne wsparcie.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209