94 712 79 00
664 485 242

Jednostki chorobowe ICD 10

Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na następujące nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe:

Osoby dorosłe

Lp. Kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
1 B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2 C00-D48 Nowotwory
3 G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4 G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5 G35 Stwardnienie rozsiane
6 I42-I43 Kardiomiopatia
7 J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
8 L89 Owrzodzenie odleżynowe

Jeśli mają Państwo wątpliwości – czy to już czas na zgłoszenie, czy to właściwy moment ubiegania się o opiekę – zachęcamy do konsultowania się z nami pod numerem tel. 94 712 79 00, tel. kom. 664 485 242, lub osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

• przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
• wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa powyżej, nierokującej nadziei na wyleczenie.

Chorzy mogą być kwalifikowani do hospicjum stacjonarnego wtedy, gdy rozpoznana jest u nich jedna z chorób wymieniona w tabeli. Kwalifikacja na podstawie tabeli z ICD 10 jest niezbędna, ponieważ płatnikiem świadczeń, jest NFZ. Dzięki temu nasza opieka dla osób ubezpieczonych jest całkowicie bezpłatna.

Wymagane dokumenty

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209