94 712 79 00
664 485 242

Cele

CELE OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ:

• poprawa jakości życia chorych osiągana poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego,
• aktywizacja do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby,
• uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego,
• wspomaganie rodziny i przyjaciół w ich wysiłku towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia,
• pomoc bliskim w przeżyciu okresu żałoby.

Opieka paliatywno-hospicyjna jest najbardziej rozpowszechnioną formą opieki nad umierającymi. W sytuacjach, w których niemożliwe jest wyleczenie, a przedłużanie życia staje się bezsensowne i kiedy śmierć i umieranie są nieuniknione hospicjum ma na celu zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej, pielęgniarskiej, psychologicznej i pastoralnej dla wsparcia chorego, a także rodziny chorego w okresie choroby, umierania i żałoby. Podstawowe znaczenie ma zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych oraz wsparcie psychologiczne, duchowe i socjalne, łagodzenie cierpień, wspomaganie rodzin w trakcie choroby i po osieroceniu. Głównym celem jest osiągnięcie możliwie najwyższej jakości życia chorych i ich rodzin. Opieka paliatywna szanuje życie i jest przeciwna eutanazji.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209