94 712 79 00
664 485 242

Zbiórka publiczna

Każdego roku swojej działalności Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku organizuje zbiórkę publiczną, w ramach której realizowane są takie przedsięwzięcia jak Pola Nadziei, lub kwesta pierwszolistopadowa. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Hospicjum zgłasza zbiórkę do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem portalu zbiórek publicznych zbiorki.gov.pl. Otrzymujemy wówczas specjany numer, który podajemy Państwu na wszystkich dokumentach oraz oznaczeniach puszek czy identyfikatorach kwestarzy. Po zakończeniu zbiórki zamieszczamy także sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu zbiorki.gov.pl przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji o organizatorach.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209