94 712 79 00
664 485 242

Wymagane dokumenty

Wymienione trzy dokumenty stanowią całość, prosimy o ich przekazanie w komplecie.

Skierowanie

Orzeczenie lekarskie

Zgoda pacjenta

Do powyższych dokumentów należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu choroby i leczenia,

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem tel. 94 712 79 00, tel. kom. 664 485 242, lub osobiście.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209