94 712 79 00
664 485 242

Zarząd i personel

1. Kowalewski Marek – Prezes
2. Figura Mariusz – Wiceprezes
3. Węcław Joanna Marta – Skarbnik
4. Wieleba-Matyśniak Edyta Anna – Członek Zarządu
5. Gołębiewska Barbara Bernadeta – Członek Zarządu

Zatrudniamy:

1. lekarzy specjalistów, w tym specjalistów:
– medycyny paliatywnej
– anestezjologii i intensywnej terapii
– rehabilitacji medycznej
– pediatrii
– medycyny rodzinnej
– onkologii klinicznej
– kardiologii
2. pielęgniarki
3. opiekunki medyczne
4. fizjoterapeutów
5. psychologów
6. personel pomocniczy.

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209