94 712 79 00
664 485 242

Piąta rocznica poświęcenia Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku

11 lutego obchodziliśmy piątą rocznicę poświęcenia Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku.

 

 

WPROWADZENIE DO PRZYJĘCIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prosimy dobrego Boga o błogosławieństwo dla tego Hospicjum i włączamy w tę modlitwę wszystkich którzy w jakikolwiek sposób pomogli w jego budowie. Niech dobry Bóg obdarza dobroczyńców swoim błogosławieństwem.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Tobie, Jezu który poprzez swoją mękę obdarzyłeś nas nadzieją życia wiecznego, zawierzamy wszystkich chorych, starszych, niepełnosprawnych, słabych i opuszczonych. Wspieraj swoją łaską i obdarzaj potrzebnymi siłami tych, którzy w tym hospicjum jednoczą się z Tobą przez cierpienia fizyczne lub duchowe. Spraw, aby nie zabrakło im odwagi do dźwigania krzyża, tak by przeżywali swe cierpienia w duchu miłości i ofiary za zbawienie świata.

Błogosław, Panie, także wszystkim, którzy leczą chorych i opiekują się nimi. Wypełnij ich serca cierpliwością i łagodnością, aby w cierpiących odkrywali Twoje, pełne blasku i świętości, Oblicze.

Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209