Pozyskiwanie środków

Jak pozyskujemy środki?
Środki na budowę hospicjum pozyskujemy z:

  1. 1% podatku
  2. kwest związanych z akcją Pola Nadziei
  3. kwest w dniu Wszystkich Świętych
  4. innych kwest podczas wydarzeń kulturalnych.
  5. darowizny od osób prywatnych i od stowarzyszeń