94 712 79 00
664 485 242

Zarząd

1. Kowalewski Marek – Prezes
2. Figura Mariusz – Wiceprezes
3. Węcław Joanna Marta – Skarbnik
4. Wieleba-Matyśniak Edyta Anna – Członek Zarządu
5. Gołębiewska Barbara Bernadeta – Członek Zarządu

Przekaż darowiznę
Konto bankowe 48 89 35 0009 1300 3704 2000 0010
KRS 0000270209